NguyenThang33

Cậu Vàng - Đi loanh quanh!

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
LONG sau đó SHORT !!!

LONG : Chờ đợi khi giá phá vỡ mô hình tam giác.
SHORT : Chờ đến khi cạnh CD hình thành.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.