NguyenThang33

Cậu Vàng - Đi loanh quanh!

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
LONG sau đó SHORT !!!

LONG : Chờ đợi khi giá phá vỡ mô hình tam giác.
SHORT : Chờ đến khi cạnh CD hình thành.