Kienthucforex

Sell vàng tại vùng kháng cự quan trọng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau nhiều ngày tăng giá liên tục, hiện tại vàng đã tới vùng kháng cự quan trọng tại 1795.
Tới vùng này, giá có khả năng cao sẽ điều chỉnh giảm. Do đó, có thể canh sell.

Chiến lược tham khảo
sell vàng 1795
sl 1803
TP 1773 -1767

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.