EricGoldHunter

Vàng đánh thủng mây H1 được ae nge

Giá lên
BLACKBULL:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng H1 đã chạm dao 65 quay về test dao 26 ( kijun) rồi
Bây chừ đánh nấc thang lên dao 129 là 2024
Hồi về 2019- 20 xong múc lên tiếp dạo 234 ở ngưỡng 2029-30 hoặc hơn,
Nếu break khỏi điểm này thì canh điểm đẹp đánh lên 2080 lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.