JL-NPT

TRADING: GOLD WEEKLY 10/01/ - 14/01/2022 (UPDATE LẦN 2)

JL-NPT Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kế hoạch giao dịch Vàng cho tuần này là giảm trước sau đó tăng hồi điều chỉnh.
- Plan SELL:
1. Canh SELL 1806-1808, Dừng lỗ: 1814, Chốt lời: 1785-1787 hoặc tùy vị thế.
2. Canh SELL khi thủng 1785, Dừng lỗ: trên cản gần nhất, Chốt lời: tùy ý.
- Plan BUY
1. Canh Buy vùng 1764 - 1768, Dừng lỗ 1759, Chốt lãi quanh 1785-1787 hoặc tùy vị thế.

Chúc ae có 1 tuần trading hiệu quả !!!!
Bình luận:
SELL ăn được 3 4 giá lại quay đầu, Plan FAIL ae ơi.
Nghỉ ngơi tuần sau làm lại ae ơi!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.