HuuKhanh_IWT

XauUsd Sell

Giá xuống
HuuKhanh_IWT Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD
Sell XauUsd Vùng giá từ 1931-1940 . Stl 1953. Tp : 1877-1890 .

Giao dịch đang hoạt động:
giá khớp vùng 1940 hôm trước. Đang gồng lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
giá đã đạt mục tiêu 29/3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.