Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 23/11/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold sẽ có 1 số kịch bản :
1. Nến chỉ hướng lực sell không đóng qa 02.7 canh mua sau 15h30..
2. Nến chỉ hướng lực sell breakout qa 02.7 chờ retest 4h sell quanh 02.7-04
3. nến chỉ hướng lực buy nhưng không qa 08.. chờ test 04-05.. buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.