OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold sẽ còn 1 nhịp giảm ngắn hạn nữa về vùng 1765. Tại vùng này chúng ta có thể chờ đợi tín hiệu để Buy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.