NgocSon_SM

Vàng 9/3 - Vàng giảm điều chỉnh do tình hình bớt căng thẳng ở UK

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD xu hướng chính vẫn là tăng. Tuy nhiên hiện tại vàng đang có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ.
Đầu ngày hôm nay có thể giá sẽ hồi về vùng 2025 sau đó tiếp tục đi lên.
Khuyến nghị :
Sell vàng 2048-2050, SL 2060, TP 2025
Buy limit giá 2015, SL: 2005, TP: 2045-2065
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.