OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngày hôm qua giá vàng đã về vùng giá 1280, nhưng lại bật tăng lại vào sáng nay.
Hiện tại giá đang tiệm cận vùng Kháng cự 1290, các bạn giao dịch theo xu hướng nên đứng ngoài quan sát. Vùng an toàn để tiếp tục vào lệnh là chờ giá hồi về vùng giá 1265, hoặc thậm chí là vùng giá 1250 để vào lệnh.
Các bạn giao dịch Reversal có thể tìm cơ hội vào lệnh tại thời điểm này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.