khoahuynh

Vàng - Mua bán trong biên độ

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng canh mua trong vùng 1786, canh bán trong vùng 1811. Dừng lỗ lần lượt 1782 (4$) và 1815 (4$)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.