I_am_not_robot

Gold Update 1 -12 -2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold chạy kiểu này chắc còn sideway giữa 1810 - 1770 . Nhưng xu hướng vẫn còn sóng giảm tiếp. Chờ đợi sóng b rõ ràng hơn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.