levantrungtuyen6789

xu hướng vàng ngày 2/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sau 1 lực giảm mạnh về 1770-1772 thì vàng đã quay lại test vùng 1792-1794 không phá đc qua 1796-1800 thì vàng lại xập về vùng 1770-1772 test lại đáy cũ để phản ứng
Kèo sáng mai : buy vàng giá 1770-1772 sl 1767 ; buy vàng giá 1774_1776 sl giá 1770 (tp kèo buy đều 1790) sell vàng giá 1793_1795 sl giá 1797 ; sell vàng giá 1800_1804 sl giá 1808 kèo sell( tp giá 1770)
Bình luận: Chủ yếu canh sell vàng