levantrungtuyen6789

xu hướng vàng ngày 2/12/2021

levantrungtuyen6789 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sau 1 lực giảm mạnh về 1770-1772 thì vàng đã quay lại test vùng 1792-1794 không phá đc qua 1796-1800 thì vàng lại xập về vùng 1770-1772 test lại đáy cũ để phản ứng
Kèo sáng mai : buy vàng giá 1770-1772 sl 1767 ; buy vàng giá 1774_1776 sl giá 1770 (tp kèo buy đều 1790) sell vàng giá 1793_1795 sl giá 1797 ; sell vàng giá 1800_1804 sl giá 1808 kèo sell( tp giá 1770)
Bình luận:
Chủ yếu canh sell vàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.