JaneDoan

Gold Dự đoán trên H4

JaneDoan Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng B: Chờ tín hiệu tại 1320 nếu break vùng giá này thì sẽ về lại đỉnh cũ hoặc test cản 1354.
Bình luận:
Sóng B hoàn thành
Sóng C mục tiêu bằng sóng A và có thể vượt sóng A tại 1232-131
Trading view lỗi nên ko update được chart mới nhất
Có thể chờ sell limit tại 1298-12300 đợi các tín hiệu tại vùng giá này để vào lệnh
Bình luận:
Bạn nào đã đặt Sell Limit thì nên thắt chặt SL tại 1302.
TP1: 1281
TP2: 1275
TP3: 1233
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.