vanhuynam2018

XAUUSD Dài hạn nên BUY

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang chạy trong kênh giá tăng. Chờ giá vượt qua 1230 vào lệnh BUY. Đây là ý kiến của cá nhân mình, tiền là của bạn. Chỉ vì mục đích tham khảo bạn nên xem xét những yếu tố khác khi quyết định vào lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.