TradeProPremium

Vàng bật nóc nóc 2k

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi kiểm tra mốc 2.000 vào ngày hôm trước có khả năng sẽ thiết lập một thành trì ngay phía trên dải trên của mô hình hình lá cờ khổng lồ. Sẽ là thận trọng nếu vàng củng cố mức tăng quanh mức 1.935 - 1.985 USD trong một thời gian trước khi tăng cao hơn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.