TradingWithHunter

Nhận định xu hướng XAUUSD- 28/3

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua vàng đã có 1 đợt điều chỉnh mạnh, hiện tại giá đang chững lại tại vùng hợp lưu của Kênh giá và vùng Hỗ trợ đỉnh cũ.

■H4:
- Trên H4, chúng ta xác định được vùng Hỗ trợ tại vùng giá 1310. Hai vùng Kháng cự tại 1320 và 1325.
Hiện tại giá đang ở vùng hợp lưu của kênh giá và vùng Hỗ trợ đỉnh cũ 1310. Khả năng giá sẽ tiếp tục tăng về vùng Kháng cự 1320.

■H1:
- Vùng Hỗ trợ 1315 ngày hôm qua không đủ mạnh để giữ giá, coi như lệnh vào hôm qua bị dừng lỗ. Nhìn tổng quan thì hôm qua giá hình thành nên 1 Complex Pullback. Vùng hợp lưu 1310 xem ra có vẻ rất mạnh khi có các nến thể hiện sự suy yếu của phe Gấu liên tục xuất hiện tại vùng này.

➤Tổng kết: Lệnh vào trên H1 hôm qua bị dừng lỗ bởi Complex Pullback. Hôm nay chúng ta tiếp tục canh mua tại vùng Hỗ trợ 1310.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.