goldenfundvn

Golden Fund - Vàng phái sinh

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ


➡️ Quỹ đầu tư Golden Fund là quỹ tài chính tập trung vào các sản phẩm đầu tư trên thị trường phái sinh quốc tế:

Cặp tiền tệ: Các cặp tiền G7
Chỉ số chứng khoán: S&P, DowJones, Nasdaq,...
Hàng hóa: Vàng, Bạc, Dầu,...
❗ Trong đó, tỷ lệ phân bổ cho các sản phẩm trong danh mục đầu tư có thể thay đổi để đảm bảo an toàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận cho các Nhà đầu tư tùy theo biến động của thị trường.

⚜️ Với quan điểm quản trị rủi ro được đặt lên hàng đầu và áp dụng những quy tắc quản lý vốn chuẩn quốc tế được đưa vào trong nghiệp vụ của Ngân Hàng, Golden Fund mở ra những chính sách an toàn nhất, bảo đảm vốn đầu tư của quỹ và lợi ích của chính các Nhà đầu tư.

#vangphaisinh #vang_phai_sinh #goldenfund #golden_fund

GOLDEN FUND - TRUST IS GOLD
Mọi chi tiết liên hệ:
📌Website: vangphaisinh.vn
📌Email: vangphaisinh@goldenfund.vn
📌Facebook: fb.com/goldenfundvn
☎ Hotline: 0877.877.333 - 082.988.2929 - 0878.244.031 - 0878.244.032

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.