mrtuanvn

GOLD chờ cơ hội bứt phá ở 13h hôm nay.

mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo Ichimoku Trịnh Phát (ITP), Gold tiếp tục tích lũy trong khung trên hình. Đến 13h hôm nay, nếu giá vượt 1512 hoặc giảm xuống dưới 1483, khả năng sẽ có break out (xác suất cao hơn) hoặc break down.
Bình luận:
1512 đã kích hoạt break out, mục tiêu ngắn hạn 1520, dài hơn 1550.
Có thể gia tăng tỉ trọng khi giá test lại 1508.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.