ThomasLe1994

Cậu Vàng tiếp tục tích lũy, vẫn chưa chịu tăng mạnh ?

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bây giờ giá đang giảm lại rất mạnh và ở vùng cản 1937 là hỗ trợ rất mạnh. Dự kiến trong thời gian tới nếu giá bật tăng trở lại ở vùng 1937 thì giá sẽ tạo thành mô hình 2 đáy, và sẽ mua lại ở đấy, và kỳ vọng tiếp theo sẽ là 1980, và điểm kỳ vọng cuối cùng của quyết định mua là 2048

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.