XuanTho

2019-02-12: VÀNG TRONG KÊNH GIÁ - GIẢM TRONG NGẮN HẠN

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xét trong ngắn hạn, Vàng còn giảm khi đi vào kênh giá như hình thể hiện.
Những chỉ số sắp công bố trong 2 ngày tới cho thấy những tín hiệu khả quan của đồng USD hỗ trợ cho việc sell vàng trong ngắn hạn.
Kỳ vọng vàng về 1300 (sell Vàng, sell EU)

Nhưng đây chỉ là bước hồi trong xu hướng tăng đang còn thấy rõ trên biểu đồ vàng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.