GhostTraderIndexs

Vàng trong thời gian tới

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng có khả năng rơi về lại 1267.97 rồi quay đầu 189.58
Mọi người cùng theo dõi và like nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.