NguyenThang33

Thị trường biến động! Vàng cũng bị ảnh hưởng???

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang trong giai đoạn bứt phát khỏi giai đoạn tích lũy dưới mức 1215. Mốc 1240 có vẻ sẽ là mục tiêu mới gần nhất cho Vàng hướng đến, nhưng trong giai đoạn này vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.