GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch XAUUSD

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp vàng đang chịu áp lực giảm giá trong ngắn hạn khi tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư giảm xuống

Canh sell vùng giá 1341-1345, mục tiêu hướng đến 1330, stop loss 1350

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.