Hong_Hoang_Trading_Group

SELL XAUUSD 23/12/2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xauusd sell 07, 08/ sl 09.5 tp 99.69
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Đã hủy lệnh

💥 Free tín hiệu💥 https://bit.ly/32BFWhB
Cùng thảo luận tại:
👉 Telegram: https://t.me/Channel_Hong_Hoang
👉 https://t.me/Hong_Hoang
👉 Fanpage: https://bit.ly/3zV36vG
👉 Group: https://bit.ly/3foWCMc