Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 06/12/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản khác cho Vàng, nếu vùng 1786-1787 có phản ứng tại đây thì canh sell SL 1790 TP 1770

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.