AMBroker

Vàng đã phá khỏi kênh song song cơ hội tốt đang hình thành?

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng Tăng (dài hạn)
Hỗ trợ 1350, 1380, 1400 và 1440-1450
Kháng cự 1525 và 1550
Price action: Nến Bullish pin bar hình thành vào cuối tuần trước ngay phía dưới khagns cự 1525 (không giao dịch theo nến này) trước đó mô hình fakey đã được hình thành và kích hoạt xu hướng tăng ngắn hạn.
Giá cũng đã phá khỏi kênh giá song song, điểm vào hợp lí hoàn toàn có thể là khi giá test lại kệnh giá này.
Mua tại 1488-1490.
Chúc các trader thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.