HongLinhFX

# XAU/USD 14/10

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở biểu đồ ptkt H4, mọi thứ đã rõ ràng hơn khi giá bứt phá khỏi biên sw , trước mắt giá có thể giảm điểu chỉnh tìm về lại ngưỡng 1778-1770, tuy nhiên, thường sau những cú biến động lớn, thị trường tiếp tục đi ngang hoặc di chuyển chậm lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.