WyckoffianVietnam

GOLD - Upthrust với poor demand và cái kết

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại giá vàng đã đi đúng mô hình và nhận định từ tuần trước. 1 nhịp UT với low demand đã cho kết quả 1 cú drop thẳng xuống kênh dưới, phá hết mọi hỗ trợ giữa Trading Range.
Tiếp theo chúng ta kỳ vọng giá break kênh dưới và hình thành mô hình sw tái phân phối để quay trở lại nơi tình yêu bắt đầu 1265

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.