OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
kb cho cậu vàng
kb1 hồi lên 91-94, rồi giảm về test hỗ trợ 70, thủng gãy trend tăng dài rơi về tiếp 144x
kb2 break được 1502 lên test kc 1516 -17
xác xuất 2 kb xảy ra, kb1 70%, kb2 30%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.