khoahuynh

Vàng - Hướng mục tiêu 1900

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh mua khi giá hồi về 1850.
Mục tiêu TP 1900
Trường hợp giá phá vỡ 1840, tiếp tục canh mua trong vùng 1830
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.