utah0104

GOLD CÂN NHẮC MỘT LỆNH SELL

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
_Có thể thấy giá đang ngay vùng kháng cự mạnh,và lực mua lên trên khung daily cũng đang có sự suy yếu,chuyển qua khung H4 mẫu hình 2- đỉnh đã bị phá vỡ và giá đang có sự test lại đường viền cổ,nếu kết thúc nến H4 giá close dưới đường viền cổ 1802,7 có thể cân nhắc vào lệnh sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.