OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng giá đẹp 1520-1525 dừng lỗ trên 1534 , mức target trong 4 tuần có thể đạt 1430-1450
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.