GKFXPrimeVN

chiến thuật giao dịch XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Tìm sell quanh mức 1502, stop 1510, mục tiêu 1485.

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.