Kimkiwi

Kế hoạch giao dịch vàng 25/11/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại:
+ H1, m15, m5 giảm
+ Giá đang hồi về KLV QT của M15
=> Kế hoạch:
+ Sell ngay 1 lệnh tại KLV QT của M15
Entry: 1794.68; SL: 1798.66; TP1: 1781.87; TP 2: 1770.48
+ Trong trường hợp, giá chạm KLVQT M15 và phá qua klv xu hướng tăng hiện lúc bấy giờ có thể bồi lệnh sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.