NamHenry

vàng (XAU/USD)

Giá xuống
NamHenry Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
THAM KHẢO:
Vàng đang quay laị test cản tại khung H4. Canh SELL
Dừng lỗ tuyệt đối khi giá phá qua 1287
Vùng giá Kì Vọng: 1250-1260
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang chạy .....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.