GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD vẫn đang chịu áp lực giảm, tuy nhiên vẫn giữ mức hỗ trợ 1480

Tìm sell 1500, stop 1506, mục tiêu 1480

tìm buy 1480, stop 1475, mục tiêu 1500

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.