andreisphan

VẪN GIỮ QUAN ĐIỂM SELL VÀNG

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang ở nhịp điều chỉnh sóng 2 và các dấu hiệu cho thấy đã kết thúc

Vẫn giữ quan điểm sell:
- Entry: 1793
- SL: 1798
- TP: 1769
- Lọi nhuận: 4.8 R

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.