NGOCBAO_TRADER

Xau hồi giá trước khi bước và nhịp Drop tiếp theo

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Duy trì xu hướng cũ khi tôi cho răng Xau đã lập đỉnh tại vùng giá 1612. Và hiện tại đang ở những nhip hiệu chỉnh cho trung hạn với xu hướng chủ đạo là sell.

Mục tiêu giá: Sell entry: 1576-1580 sl: 1584. TP 1564, 1547,1540,1535, 1530...

Goodluck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.