MrZun

Plan Gold 2/10/2019

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đang đi trong trend line này. Đợi tín hiệu khi gold chạm biên trên của trend line .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.