LHBB

Nhận định giá vàng hôm nay 20/5/2021: Quỹ bán gần 5 tấn

SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định giá vàng hôm nay 20/5/2021: Quỹ bán gần 5 tấn