mrtuanvn

Long GOLD

Giá lên
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tín hiệu của Mô hình Trí tuệ nhân tạo sử dụng Ichimoku Trịnh Phát
Bình luận:
Khi đạt RR=1, áp dụng Set and Forget, dời SL về Entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.