mrtuanvn

Long GOLD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tín hiệu của Mô hình Trí tuệ nhân tạo sử dụng Ichimoku Trịnh Phát
Bình luận: Khi đạt RR=1, áp dụng Set and Forget, dời SL về Entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu