Pinv-Trader

sell vàng hoặc chờ MUA VÀNG ở vùng dưới

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ae hãy xem hết video nhé. hiện mình thấy giá đang phân kỳ một tiếng nữa nếu giá vàng không vượt khỏi 1819 thì vàng khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh cho nhịp tăng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.