BachTuyet

Co thể mua XAUUSD

BachTuyet Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tôi đang mong đợi một giai đoạn tích lũy diễn ra. Vì vậy, chúng ta có thể mua với target từng phần theo Fibo.

Chúc may mắn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.