langaking

Chiến lược vàng

langaking Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược cho vàng qua kỳ nghỉ lễ
Vàng có cú break qua kháng cự 1805 - 06 và chạm kháng cự 1818-20
Dự báo vàng quay về 1806 để test lại và bay cao 1827
Chiến lược sell vàng 1820 sl 1825 tp 1807, buy limit 1806 sl 1799 tp 1826
Good luck!
Bình luận:
Chiến lược sell 1820 dính lệnh, chạy được 50 pip quay đầu, dính sl entry.
Chiến lược buy 1806 thành công lên 1815 đóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.