GKFXPrimeVN

Gold, ý tưởng về một sự thoái trào!

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong bối cảnh triển vọng FED hạ lãi suất đang mờ dần, USD đang bay cao so với hầu hết các đồng tiền và hàng hóa khác trong đó có Gold . Gold về mặt kỹ thuật đang có mô hình tiếp diễn xu thế xuống rất đẹp. Nhiều khả năng Gold sẽ xuống trong hôm nay hoặc ngày mai. Với việc tăng quá cao trong thời gian qua, Gold giảm điều chỉnh hoàn toàn có thể hiểu được.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.