Ditrki1508

scalp Vang khung m15

Giá lên
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ae tham khảo giá vàng vẫn đang theo xu hướng lớn tăng
Bình luận: stophun sl rồi ae nhé
Bình luận: ai kéo entry thì hòa mình không kéo nên sl
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.