WyckoffianVN

Vàng - Test lại kháng cự có vẻ thành công

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cần 1 tín hiệu bán trên H3 để vào lệnh Sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.