WyckoffianVN

GOLD - Lên hay không là ở nhịp này

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ghi trong chart chi tiết rồi, hi vọng đừng trớt quớt...

Bình luận