Jamie_Erisksen

Cơ hội Buy Gold khi gặp support H4

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng support H4 kết hợp của vùng demand 1400-1406 và trendline.