WyckoffianVN

GOLD - Đã có phân kỳ đỉnh?

Giá xuống
WyckoffianVN Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã xuất hiện phân kỳ đỉnh trên H3, cũng cần phải lưu ý là Vàng chưa từng có 1 ngày nào đóng nến > 1427. Do vậy, có khả năng rất cao là vàng sẽ điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng. Điều chỉnh về bao nhiêu thì có Lái mới biết....
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.